Zasloužená radost z poznávání

Otevřená hodina vedená Hejného metodou

Zaměření: Otevřená hodina s následným rozborem ve 3. B na téma: Aritmetická posloupnost jako číselná řada, sčítání a násobení přirozených čísel.

Seminář je součástí seriálu seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku - celková koncepce seriálu.

Cílová skupina:  

  1. Současní vyučující ve 3. ročníku ZŠ, kteří budou učit matematiku Hejného metodou, mají alespoň jeden rok zkušenosti s výukou matematiky a ideálně vedli děti v 1. a 2. ročníku.
  2. Budoucí učitelé 3. ročníku, kteří budou učit matematiku Hejného metodou v následujícím školním roce a chtějí se podrobně připravit na výuku.
  3. Asistenti učitele i žáka ve 3. třídě, kde je matematika vyučována Hejného metodou.
  4. Ostatní zájemci o Hejného metodou vyučování matematice na 1. stupni ZŠ

Předpokládá se, že účastník má základní znalosti prosředí z 1. a 2. ročníku.

Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, a to znamená nabývat různorodé zkušenosti a ty účinně organizovat do mentálních schémat. Seminář Otevřená hodina má dva modely:

První proběhne ve třech etapách, druhý ve dvou etapách:

Model 1.
A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.
B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.
C. Praktický seminář na téma související s tématem otevřené hodiny a zabývající se klíčovými prvky metody – tvorba schémat matematických pojmů a vztahů a rozvoj porozumění matematice a komunikace prostřednictvím řešení úloh z některých matematických prostředí.

Model 2.
A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy X. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.
B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.

Proces A,B se opakuje, avšak cílem sledování je jiná vyučovací hodina.

Doporučujeme navštívit další části seriálu seminářů: Aritmetika v Hejného metodě pro 3. ročník ZŠ od 19/2/2018 a Otevřená hodina s následným rozborem 19/2/2018.

 

Cena pro jednotlivce

980 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

4. 12. 2017, 11:00 - 14:30
FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 - Nusle, 140 00
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Jitka Vokšická
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 980 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Nový vzdělávací newsletter vám každé 2-3 týdny nabídne hodnotný obsah o Hejného metodě přímo do vaší emailové schránky. Přihlaste se k odběru
Zavřít