Zasloužená radost z poznávání

Otevřená hodina vedená Hejného metodou

Zaměření: 2 hod. ve výuce v šestém a sedmé ročníku a 2 hod. následný rozbor.

Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, a to znamená nabývat různorodé zkušenosti a ty účinně organizovat do mentálních schémat. Seminář Otevřená hodina má dva modely:

První proběhne ve třech etapách, druhý ve dvou etapách:

Model 1.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.

C. Praktický seminář na téma související s tématem otevřené hodiny a zabývající se klíčovými prvky metody – tvorba schémat matematických pojmů a vztahů a rozvoj porozumění matematice a komunikace prostřednictvím řešení úloh z některých matematických prostředí.

Model 2.

A. Sledování vyučovací hodiny vedené Hejného metodou v přirozeném prostředí a kolektivu třídy X. Účastníci uvidí, jak učitel dává žákům přiměřeně náročné úlohy pro různé úrovně žáků, organizuje třídní diskuzi k problému, rozvíjí osobnostní vlastnosti žáků, a jak žáci nacházejí pojmy, vztahy, strategie řešení úloh, procesy a podle svých individuálních schopností uchopují a řeší matematické úlohy a problémy, nepřebírají hotové poznatky, ale sami si je vlastní aktivitou konstruují, dotvářejí a rozvíjejí v třídní diskusi.

B. Analýza sledované hodiny a diskuse nad praktickými problémy, které během vyučování nastaly, popřípadě mohou nastat.

Proces A,B se opakuje, avšak cílem sledování je jiná vyučovací hodina v jiné třídě.

Cena pro jednotlivce

980 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

14. 12. 2017, 08:00 - 12:00
Základní škola Bodláka a Pampelišky Veliš, o.p.s., pobočka Robousy 41, Jičín
další termíny

Lektoři

Mgr. Hana Kubová

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 980 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies