Zasloužená radost z poznávání

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I a II

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32x45 min.

Garant: Mgr. et Mgr. Pavel Šalom

Zaměření: 2. stupeň ZŠ

Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou nebo učí podle učebnic M. Hejného pro 2. stupeň. Účastníci se podrobně seznámí s prostředími z učebnic A, B. Program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na gradované úlohy a gradované testy. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus.  

Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. 

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (2 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání metodou Hejného. Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a úlohách. 

B. Změna role učitele. (2 x 45 minut)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. O správnosti řešení úloh nerozhoduje učitel, ale žáci ve svých diskuzích, kde správnost dokládají argumenty. Učitel diskuzi řídí, ale nehodnotí.

C. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (24 x 45 min.)

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. stupni, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Účastníci si sami vyzkouší tvorbu úloh snadných i náročnějších tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky.

D. Gradované úlohy, gradované testy, hodnocení. (4 x 45 min.)

Zkušenosti ukazují, že vhodným prostředkem hodnocení jsou gradované testy, které využívají nabídku úloh se stupňovanou obtížností, podobnou jako v učebnicích. Žáci si sami zvolí obtížnost. Účastníci budou seznámeni s ukázkami gradovaných testů i s jejich hodnocením, sami si vyzkouší tvorbu gradovaných úloh a sestavení gradovaného testu. 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celé šablony (cyklu seminářů). Za absolvování celé šablony (cyklu seminářů) dostane každý účastník certifikát vždy za celou kompletní šablonu (cyklus seminářů). 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Seminář se koná od počtu 6 účastníků!

Storno podmínky seminářů: 
Odhlášení 6-5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4-3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.

Cena pro jednotlivce

9 800 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

20. 4. 2018, 14:00 - 19:00
21. 4. 2018, 09:00 - 18:00
4. 5. 2018, 14:00 - 19:00
5. 5. 2018, 09:00 - 18:00
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
další termíny

Lektoři

Mgr. Daniel Vybíral
Mgr. Milena Zapletalová
Mgr. Tomáš Chrobák

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 25405/2016-1-671

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 9800 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Webinář: Nejnovější poznatky Hejného metody v učebnicích pro první ročník již v úterý 26. března. Rezervujte si místo.

Zavřít