Zasloužená radost z poznávání

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.


Seminář je určen pro učitele 1. st. ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)

B. Cíle výuky metody genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla)

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. 


Komu je určeno

Učitelé matematiky 1. st. ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů a další pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací cíl

Učitelé se seznámí s novou metodou výuky matematiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 32872/2016-1-880

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

4 x 45 minut

Počet účastníků

10 - 20

Forma

Praktický seminář

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 8 000 Kč za seminář do 20 osob.
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít