Zasloužená radost z poznávání

Geometrie v Hejného metodě pro 3. ročník ZŠ

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min. Součást seriálu seminářů pro učitele 1. stupně ZŠ, především 3. ročníků ZŠ.

Seminář je součástí seriálu seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku - celková koncepce seriálu.

Cílová skupina:  

  1. Současní vyučující ve 3. ročníku ZŠ, kteří budou učit matematiku Hejného metodou, mají alespoň jeden rok zkušenosti s výukou matematiky a ideálně vedli děti v 1. a 2. ročníku.
  2. Budoucí učitelé 3. ročníku, kteří budou učit matematiku Hejného metodou v následujícím školním roce a chtějí se podrobně připravit na výuku.
  3. Asistenti učitele i žáka ve 3. třídě, kde je matematika vyučována Hejného metodou.
  4. Ostatní zájemci o Hejného metodou vyučování matematice na 1. stupni ZŠ

Předpokládá se, že účastník má základní znalosti prosředí z 1. a 2. ročníku.

Cyklus dílen je určen především pro učitele 3.  ročníku ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím
Cyklus dílen bude cílit především na prostředí, která otevírají žákovi geometrii přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy.
Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách (2 x 45 min.)
Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak i s poruchami učení. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro nejmenší děti, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Účastníci zároveň uvidí směr dalšího vývoje žáka.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.)
Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání geometrie spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět geometrie, a řešení konkrétních úloh dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky.

C. Změna role učitele (2 x 45 min.)
Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. 

Doporučujeme navštívit další části seriálu seminářů: Aritmetika v Hejného metodě pro 3. ročník ZŠ od 19/2/2018 a Otevřená hodina s následným rozborem 4/12/2017 a 19/2/2018.

Cena pro jednotlivce

5 400 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

20. 11. 2017, 14:00 - 17:15
4. 12. 2017, 14:00 - 17:15
22. 1. 2018, 14:00 - 17:15
19. 3. 2018, 14:00 - 17:15
FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 - Nusle, 140 00
další termíny

Lektoři

doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Jitka Vokšická

Hodinová dotace

16 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 25405/2016-1-671

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Nový vzdělávací newsletter vám každé 2-3 týdny nabídne hodnotný obsah o Hejného metodě přímo do vaší emailové schránky. Přihlaste se k odběru
Zavřít