Zasloužená radost z poznávání

Geometrie v Hejného metodě pro 2. ročník ZŠ

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze Šablon MŠMT určený pro 1. ročník ZŠ s hodinovou dotací 16x45 min.

Garant: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

 

Cyklus dílen je určen především pro učitele 2.  ročníku ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím.

Cyklus dílen bude cílit především na prostředí, která otevírají žákovi geometrii přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy.

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti: 

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách (2 x 45 min.)
Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak i s poruchami učení. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro nejmenší děti, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Účastníci zároveň uvidí směr dalšího vývoje žáka.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.)
Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání geometrie spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět geometrie, a řešení konkrétních úloh dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky.

C. Změna role učitele (2 x 45 min.)
Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. 

Časový harmonogram a název jednotlivých seminářů, které se konají vždy od 14:00 do 17:15 hod:

  • 05/02/2018: Díl 5. - Sítě, Krychle
  • 05/03/2018: Díl 6. - Obvody a Obsahy v různých prostředích
  • 09/04/2018: Díl 7. - Geoboard
  • 04/06/2018: Díl 8. - Posun v rámci 2. ročníku ZŠ

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Učitelé se přihlásí jednou přihláškou do celého cyklu seminářů - šablony. Za absolvování celého cyklu seminářů - šablony (minimální účast 80%) dostane každý účastník certifikát vždy za celý kompletní cyklus - šablonu.
 
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude seminář hradit (zda Vy nebo škola).
Seminář se koná od počtu 6 účastníků!

Storno podmínky seminářů: 
Odhlášení 6 - 5 dnů před začátkem 20% z ceny, 4 - 3 dny před začátkem 50% z ceny, 2-0 dnů před začátkem 100% ceny.

Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celého semináře.

Zkontrolujte prosím své přihlášení v seznamu přihlášených účastníků.

Cena pro jednotlivce

5 400 Kč

Přihlásit se

Přihlašovat se můžete do 30. 1. 2018
nebo do naplnění kapacity

seznam účastníků

Datum a místo

5. 2. 2018, 14:00 - 17:15
5. 3. 2018, 14:00 - 17:15
9. 4. 2018, 14:00 - 17:15
4. 6. 2018, 14:00 - 17:15
ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/29, Praha 6
další termíny

Lektoři

PaedDr. Iva Dvořáková
Mgr. Valérie Fukárková

Hodinová dotace

16 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 25405/2016-1-671

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2018 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
První vzdělávací hra založená na Hejného metodě MATEMÁG  již k dostání!
Zavřít