Zasloužená radost z poznávání

Aritmetika v Hejného metodě pro 2. ročník ZŠ

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze Šablon MŠMT určený pro 2. ročník ZŠ s hodinovou dotací 16x45 min.

Garant: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Cyklus dílen je určen především pro učitele 2. ročníku ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů a porozumění jevům, vztahům, situacím.

Cyklus dílen bude cílit především na prostředí, která otevírají žákovi svět čísel přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. Účastníci se dále seznámí, jak se žáci učí pracovat s daty, např. vyčíst informace z tabulky, později i grafu, nebo zaznamenávat informace do tabulky, později i tvořit graf. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe.

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách (2 x 45 min.)
Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak s poruchami učení. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a úlohách.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 min.)
Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání světa čísel spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět aritmetiky, a řešení konkrétních úloh dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Účastníci si vyzkouší tvořit úlohy snadné i náročnější tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky.

C. Změna role učitele (2 x 45 min.)
Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. 

Časový harmonogram a název jednotlivých seminářů, které se konají vždy od 14:00 do 17:15 hod:

  • 02/10/2017: Díl 1. - Děda Lesoň
  • 06/11/2017: Díl 2. - Cyklotrasy
  • 04/12/2017: Díl 3. - Biland, Násobení - v různých prostředích
  • 08/01/2018: Díl 4. - Rodokmen, Výstaviště

Zkontrolujte prosím své přihlášení v seznamu přihlášených účastníků.

Cena pro jednotlivce

5 400 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

seznam účastníků

Datum a místo

2. 10. 2017, 14:00 - 17:15
6. 11. 2017, 14:00 - 17:15
4. 12. 2017, 14:00 - 17:15
8. 1. 2018, 14:00 - 17:15
ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/29, Praha 6
další termíny

Lektoři

PaedDr. Iva Dvořáková
Mgr. Valérie Fukárková

Hodinová dotace

16 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 25405/2016-1-671

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2017 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies
Zavřít