Zasloužená radost z poznávání

Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha)

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Tábosrká 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: říjen 2019 - květen 2020, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý seriál seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

A. Aktivní seznámení účastníků s tematickým celkem pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě.

B. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů:

Pondělí 14. říjen 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Rytmus (nejen barevný), Krychlové stavby, Teze II: Evidence tabulkou

Pondělí 4. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Dětský park a Vláčky, Teze I: Vstup nového manipulativního prostředí

Pondělí 25. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krokování, Figurky, Míra v HM, Teze III a IV: Nástěnkové úlohy a nové pojmy

Pondělí 9. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Dřívka, Součtové trojúhelníky a kouzla, Myslím si číslo, Teze VII: Chybné porozumění úloze

Pondělí 20. leden 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Skládání papíru, Schody, Práce s daty (šifry, Sova, Kimovka), Teze V a VI: Dramatizace a problém stejnosti

Pondělí 10. únor 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Sousedé, Bludiště, Výstaviště, Teze IX: Dlouhé úlohy

Pondělí 16. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Parkety, Hadi, Teze X: Vstup učitele do myšlenkového procesu žáka

Pondělí 20. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Autobus, Barevné trojice, Teze XII: Stejnost v geometrii

Pondělí 11. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Abaku, Zlomky v HM, Rodina, Teze XI: Proces zobecňování

Pondělí 25. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Slovní úlohy s antisignálem, Peníze, Měření času, Koncepce HM v 1. ročníku, Teze XIII: Učitel kouzlí

 

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2020 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Právě jsme otevřeli přihlašování na jarní šablony (Praha, Brno, Ostrava, Liberec): https://seminare.h-mat.cz/. Novinkou jsou semináře pro malotřídky (Praha, Brno).

Zavřít