Zasloužená radost z poznávání

Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha)

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Tábosrká 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: září 2018 - červen 2019, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 1. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle modrých učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prostřednictvím vlastních aktivit seznámí s principy, na kterých je metoda i koncepce učiva vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s tím, jak zavádět klíčová prostředí zaměřená na budování porozumění matematickým pojmům, procesům (operacím), vztahům a situacím, s cíli jednotlivých prostředí a jejich potenciálem pro rozvoj žákových schopností a dovedností.

Jednotlivé semináře obsahově sledují časový harmonogram výuky v 1. ročníku, což umožní učitelům se průběžně připravovat na nadcházející období a reflektovat období uplynulé.

Každý seminář zajistí účastníkům: 

A. aktivní seznámení se s tematickým celkem pro dané období tak, aby jej mohli hned aplikovat ve své třídě. Účastník prožije organizaci práce, která simuluje organizaci práce žáků ve třídě. Účastníci se prostřednictvím řešení úloh seznámí s matematickým obsahem probírané látky a v diskusích s didaktickým zpracováním daného učiva i jeho potenciálem pro osobnostně sociální rozvoj žáků dané třídy.

B. možnost si vyzkoušet práci s gradovanými úlohami i tvořit gradované úlohy pro konkrétní žáky, ať pomalejší, nebo rychlejší.

C. seznámení se s tvorbou příprav na hodinu s využitím dostupných materiálů a pomůcek vhodných pro výuku matematice na 1. st. ZŠ Hejného metodou. Realizace příprav bude vždy diskutována a rozebírána.

D. prostor pro sdílení zkušeností s vlastní výukou, i pro analýzu žákovského chování v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů:

Pondělí 24. září 2018 (14:00 - 17:20) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Sémantická prostředí Krokování a Vláčky, Teze I: Vstup nového manipulativního prostředí

Pondělí 22. říjen 2018 (14:00 - 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Prostředí: Dětský park (nové prostředí) a krychlové stavby, Teze II: Evidence tabulkou 

Pondělí 12. listopad 2018 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Prostředí: figurky (nové), součtové trojúhelníky, dřívka, Teze III a IV: Nástěnkové úlohy a nové pojmy

Pondělí 17. prosinec 2018 (14:00 – 17:30) -  Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Prostředí: sousedé, skládání papíru, schody, Teze V a VI: Dramatizace a problém stejnosti

Pondělí 21. leden 2019 (14:00 – 17:30) -  Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Slovní úlohy s antisignálem, prostředí parkety, hadi, Teze VII: Chybné porozumění úloze

Pondělí 4. únor 2019 (14:00 – 17:30) -  Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Prostředí: autobus, schody, Teze IX: Dlouhé úlohy

Pondělí 11. březen 2019 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Prostředí: Abaku (nové), barevné trojice, Teze X: Vstup učitele do myšlenkového procesu žáka

Pondělí 1. duben 2019 (14:00 – 17:30) Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Slovní úlohy o penězích, prostředí bludiště + výstaviště, Teze XII: Stejnost v geometrii

Pondělí 6. květen 2019 (14:00 – 17:30) -  Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Měření času, práce s daty, úlohy s další podmínkou, Teze XI: Proces zobecňování

Pondělí 3. červen 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zlomky v HM, rodina, koncepce HM v 1. Ročníku, Teze XIII: Učitel kouzlí

 

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies