Zasloužená radost z poznávání

Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha)

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: říjen 2019 - květen 2020, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: začátečníci
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 2. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou, především podle zelených učebnic vydaných společností H-MAT, o.p.s.. 

Obecná anotace pro celý seriál seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí se zásadami Hejného vyučovací metody, s principy, na kterých je metoda vystavěna a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku v 1. ročníku základní školy Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna v 1. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům.

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky v 1. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

A. Aktivní seznámení účastníků s tematickým celkem pro dané období, a to způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry kopírovat organizaci práce ve třídě. Účastníci se seznámí s matematickým, didaktickým i osobnostně sociálním aspektem daného tematického celku řešením úloh včetně organizace práce ve třídě. Každým setkáním bude cíleně kladen důraz na jeden z klíčových principů Hejného metody.

B. Účastníci si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii tak, aby mohli tento nástroj aktivně využívat ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti dětí ve vlastní třídě.

C. Účastníci se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím materiálů vhodných pro výuku Hejného metodou, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. V úvodu bude účastníkům poskytnut prostor pro sdílení aktuálních zkušeností s vlastní výukou, v průběhu bude reagováno na konkrétní dotazy účastníků.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů: 

Pondělí 21. říjen 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Součtové trojúhelníky, Dětský park, Rytmus a Dřívka ve 2. ročníku, Klíčový princip: role učitele

Pondělí 11. listopad 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krokování, Čtverečkovaný papír, Kombinatorika, Úlohy o věku a Práce s daty ve 2. ročníku, Klíčový princip: Budování schémat

Pondělí 2. prosinec 2019 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Autobus, Sousedé, Bludiště a výstaviště, Sova ve 2. ročníku, Klíčový princip: Prolínání témat

Pondělí 6. leden 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Vláčky, Děda Lesoň, Abaku a Slovní úlohy ve 2. ročníku, Klíčový princip: Skutečná motivace

Pondělí 27. leden 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Krychlové stavby, Barevné trojice, Figurky, Skládání papíru ve 2. ročníku, Klíčový princip:Reálné zkušenosti

Pondělí 2. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Oblékání krychle, Násobilkové čtverce, Konstrukce v rovině a geoboard ve 2. ročníku, Klíčový princip: Radost z matematiky

Pondělí 23. březen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Parkety, Schody, Rodina, Myšlené číslo, Šifra ve 2. ročníku, Klíčový princip: Podpora spolupráce

Pondělí 6. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Násobení a dělení v HM, Hadi a Pavučiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Vlastní poznatek

Pondělí 27. duben 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Numerace v HM, Autobusové linky, Číselná osa, Míra, odhad, obvod a obsah ve 2. ročníku, Klíčový princip: Práce s chybou

Pondělí 18. květen 2020 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zaměření: Zlomky v HM, Mince, Sčítací tabulka, Hodiny ve 2. ročníku, Klíčový princip: Přiměřené výzvy

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2020 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Právě jsme otevřeli přihlašování na jarní šablony (Praha, Brno, Ostrava, Liberec): https://seminare.h-mat.cz/. Novinkou jsou semináře pro malotřídky (Praha, Brno).

Zavřít