Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody v předmatematické výchově I

Zaměření: MŠ - začátečníci

Garanti LŠ: PhDr. Jana Slezáková, PhD., Mgr. Jaroslava Kloboučková

Zaměření: MŠ - začátečníci

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Program pro začátečníky bude koncipován tak, aby se účastník LŠ seznámil s principy Hejného metody a to prostřednictvím vlastního prožitku. Zároveň bude kladen důraz na reflektování a pojmenovávání jednotlivých aktivit s důrazem na využití pro rozvoj předmatematické gramotnosti. Účastník se v jednotlivých dílnách seznámí s tím, jak jednotlivá prostředí může využít ve své praxi, jak je představit dětem předškolního věku. Předpokládáme, že učitel, který se zapíše do programu pro začátečníky, nemá dosud žádné nebo jen malé zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody (maximálně absolvoval jednotlivé semináře). Po absolvování programu bude účastník vybaven tak, že se nebude muset obávat začít nabízet dětem aktivity podle Hejného metody.

 

POVINNÉ DÍLNY:

 • Úvod do  HM pro MŠ I. - Seznámíme se s filozofií Hejného metody. Praktickou ukázkou poznáme některé z principů Hejného metody.
 • Autobus I - Seznamujeme se s aktivitami, kterými otevíráme mnohé zákonitosti prostředí a vstupujeme do světa čísel. Na základě prožitku pojmenujeme význam prostředí.
 • Krokování I - Seznámíme se s aktivitami, které propojují rytmus s pohybem a slovem. Otevírá svět čísel a upozorňuje na přechod od říkanek k číselné řadě.
 • Dřívka I - Seznámíme se s prostředím Dřívek,  ve kterém je klíčové poznávání a vnímání útvaru v rovině a budování jazyka od mateřského k matematickému. Poznáme didaktický cíl dřívka jako jednotky.
 • Stavitelé I – Prožijeme sérii aktivit s krychlemi, které otevírají svět prostorových útvarů s možností rozvoje jazyka od mateřského k matematickému.
 • Popeláři I - Seznámíme se s aktivitami, které patří do oblasti práce s daty (např. evidence, třídění).  
 • Destičky I - Seznámíme se s prostředím Destičky,  ve kterém je klíčové poznávání a vnímání útvaru v rovině a budování jazyka od mateřského k matematickému. Poznáme didaktický cíl pozice objektů destičky.
 • Bludiště I - Seznamujeme se s prostředím, které přispívá k orientaci v rovině a ke schopnosti pracovat s plánkem.
 • Mašinkov I Seznamujeme se s aktivitami, kterými otevíráme mnohé zákonitosti prostředí a vstupujeme do světa čísel (počet a délka vagonků). Na základě prožitku pojmenujeme význam prostředí.
 • Rodina  - Prožijeme sérii aktivit, kde jsou důležité vztahy a jejich skládání. Využijeme známé pohádky.
 • Podlaháři  – Seznámíme se s prostředím Podlaháři,  ve kterém je klíčové poznávání a vnímání útvaru v rovině a budování jazyka od mateřského k matematickému. Poznáme didaktický cíl čtverečku jako jednotky.
 • Papírnictví – Prožijeme sérii aktivit zaměřených na oblast 2D geometrie (vystřihování a skládání). Zamyslíme se nad významem tohoto prostředí pro příslušné věkové kategorie v předškolním období.
 • Obrázky -  Nahlédneme do didaktického prostředí obrázky, které rozvíjí paměť, schopnost třídit, přiřazovat, kombinovat a další dovednosti. V rámci dílny pojmenujeme význam tohoto prostředí.
 • Hra Sova - Připomeneme si pravidla didaktické hry Sova v různých prostředích i mimo ně. Pozornost zaměříme na komunikaci hráčů, realizaci se skupinou dětí s důrazem na respektování principů Hejného metody.
 • Schody - Seznámíme se s aktivitami, které mohou být nadstavbou prostředí Krokování s cílem rozvoje schopnosti orientace v řadě.

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

Deskové a další hry, Sdílení, Burza nápadů, Videa MŠ

Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda-li některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

8 200 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

16. 7. 2018, 09:00 - 20. 7. 2018, 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

Lektoři

Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Magda Málková

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh seminářene nabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termín "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

Zavřít